2019 > 03

Kennelträff öppen för alla med anknytning till arrangörerna samt för alla andra som har eller är intresserade av AHT och/eller rat terrier.  Information

Läs hela inlägget »

Samverkansgruppen som bildades i mars 2018 lanserar nu en hemsida för att nå en bredare grupp intressenter av American hairless terrier & Rat terrier 

Läs hela inlägget »

Ny epok

Ny epok för Samverkansgruppen inleds - vi påbörjar arbetet med att skapa en hemsida för gruppen.

Läs hela inlägget »