Forskningsnytt från SLU - hundens beteende

Disabelles XOXO "Frasse" på grisjakt Disabelles XOXO "Frasse" på grisjakt

Träning och umgänge är bra för hundars beteende

Schäfer är en av de mest populära hundraserna, både som sällskaps- och brukshund. De senaste åren har dock antalet schäferhundar i Storbritannien minskat och aggressivt beteende har pekats ut som en möjlig orsak.
I ett samarbete mellan Roslin Institute i Edinburgh, Sveriges lantbruksuniversitet och svenska Försvarsmakten har forskare undersökt sambandet mellan hundars levnadsförhållande och deras beteende. Studien utfördes med hjälp av två enkäter som besvarats av över 1000 hundägare. I Storbritannien studerades hundar från vanliga hundägare och i Sverige undersöktes Försvarsmaktens hundar.
Studien visade att träning av hunden (t ex tävlingslydnad eller allmän inlärning av kommandon) kan minska risken för problembeteenden. Studien visade också att det är viktigare att någon träning sker överhuvudtaget, än träningens mängd och nivå. Troligen förbättrar träningen relationen mellan hunden och ägaren, vilket har en positiv effekt för hundens välmående. Dock verkar alltför mycket fysisk träning kunna leda till ökade separationsproblem. Hundar i hushåll med flera hundar (eller andra djur) visade generellt färre problembeteenden.

Länk till publikationen
https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.12.004

Referens
Juliane Friedrich, Per Arvelius, Erling Strandberg, Zita Polgar, Pamela Wiener, Marie J. Haskell. The interaction between behavioural traits and demographic and management factors in German Shepherd dogs. 
Applied Animal Behaviour Science (2019), Volume 211, Pages 67-76

Kommentar:
De flesta hundraser är framavlade för något slags bruksändamål - det kan vara olika typer av jakt, vakt, drag, spårning mm. Olika ändamål har krävt olika egenskaper hos hunden och dessa egenskaper finns mer eller mindre kvar hos de flesta individer och de måste få utlopp för att hunden ska må bra och inte riskera att utveckla problembeteenden. Det handlar ofta om tillräckligt med motion (promenader är inte motion), aktivering av hundens sinnen som t ex nosarbete eller annan aktivering som agility, spårning eller lydnadsträning. Vissa raser är t ex mer lämpade för lydnad eller annan träning som kräver tät kontakt med föraren och de har ofta vilja att vara till lags medan andra är mer självständiga. Få raser är enbart "sällskapshundar" och nöjer sig med att göra ingenting annat än gå runt kvarteret  medan många hundar som tillhör andra grupper som terrier, jakthundar, brukshundar  fl kan bli utmärkta sällskapshundar om man tillgodoser deras behov och inte enbart tittar till sina egna. AHT och kanske i ännu högre grad Rat terrier är exempel på raser som avlats för arbete, som har ett stort aktivitets och motionsbehov och som är underbara sällskapshundar om de får sina behov tillgodosedda - men som kan utveckla problembeteenden i fel händer.
Ann-Katrin Johansson