Välkommen till oss 

Samverkansgruppen bildades i mars 2018 och har haft en sida på Facebook sedan dess. Nu har vi tagit steget vidare med en gemensam hemsida för att nå en bredare grupp intressenter för våra raser.
 

Hemsidan ger oss bättre möjligheter att marknadsföra vår uppfödning och våra valpar samt vår "affärside´" - med en gemensam värdegrund samt samarbete och samverkan och respekt för varandras val och avelsmål får vi en starkare kollegial känsla och bättre samman-hållning uppfödare emellan. Vi är också övertygade att det gynnar våra raser på sikt.

Vi kommer också att dela med oss av vardagslivet, aktiviteter, artiklar, utställningsresultat mm. 

Vi har även en Facebooksida