Samverkansgruppen 

Samverkansgruppen som bildades i mars 2018 lanserar nu en hemsida för att nå en bredare grupp intressenter av American hairless terrier & Rat terrier