Vi är en grupp som består av ett flertal svenska uppfödare av american hairless terrier & rat terrier samt en norsk uppfödare av american hairless terrier. De flesta är aktiva men några har sin uppfödning “vilande”. 

Gruppen har bildats utifrån ett genuint intresse för sund avel samt insikten att vi  får bättre resultat på sikt genom samarbete och samverkan.

Vi är medlemmar i Svenska kennelklubben (SKK) eller hemlandets kennelklubb (utländska deltagare) och har registrerade kennelnamn.  

                  

Vi är överens om att genetisk variation, hälsa och mentalitet är viktigast men det innebär inte att vi bortser från vikten av att använda rastypiska hundar men sund och funktionell konstruktion även i en numerärt liten ras.

Tillsammans har vi många års erfarenhet av avel, uppfödning, träning och arbete med hundar av flera olika raser.

Med gemensamma resurser kommer vi längre! 

Vi lägger ribban lite högre!!